رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجمع تشخیص مصلحت هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین نداشته است

مجمع تشخیص مصلحت هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین نداشته است روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین نبوده زیرا این موضوع از اختیارات دولت و مجلس است./مهر

مجمع تشخیص مصلحت هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین نداشته است

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین نبوده زیرا این موضوع از اختیارات دولت و مجلس است./مهر