رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی مدارس در چند شهر خوزستان

تعطیلی مدارس در چند شهر خوزستان حاجی زاده، مدیرکل مدیریت بحران: به علت وارونگی و الودگی هوا تمامی مدارس در همه مقاطع در دو نوبت صبح و عصر در شهرستانهای شوش، اهواز، حمیدیه، کارون باوی، شادگان آبادان، خرمشهر و ماهشهر تعطیل است.

تعطیلی مدارس در چند شهر خوزستان

حاجی زاده، مدیرکل مدیریت بحران:
به علت وارونگی و الودگی هوا تمامی مدارس در همه مقاطع در دو نوبت صبح و عصر در شهرستانهای شوش، اهواز، حمیدیه، کارون باوی، شادگان آبادان، خرمشهر و ماهشهر تعطیل است.