رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عامل انتشار تصاویر جعلی آتش زدن پمپ بنزین در بندرعباس دستگیر شد

عامل انتشار تصاویر جعلی آتش زدن پمپ بنزین در بندرعباس دستگیر شد معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان تصویری که با مضمون آتش زدن یک پمپ بنزین در بندرعباس در فضای مجازی منتشر شده را جعلی و غیر واقعی عنوان کرده و از دستگیری عامل انتشار آن خبرداد. / مهر  

عامل انتشار تصاویر جعلی آتش زدن پمپ بنزین در بندرعباس دستگیر شد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان تصویری که با مضمون آتش زدن یک پمپ بنزین در بندرعباس در فضای مجازی منتشر شده را جعلی و غیر واقعی عنوان کرده و از دستگیری عامل انتشار آن خبرداد. / مهر