رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چالش های بزرگتر از سهمیه بندی بنزین!

چالش های بزرگتر از سهمیه بندی بنزین! هنرمندان اگر معافیت مالیاتی نداشتند باید سالیانه ۵ هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت می کردند که این عدد معادل یارانه بنزین ۱۲.۵ میلیون ایرانی است

چالش های بزرگتر از سهمیه بندی بنزین!

هنرمندان اگر معافیت مالیاتی نداشتند باید سالیانه ۵ هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت می کردند که این عدد معادل یارانه بنزین ۱۲.۵ میلیون ایرانی است