رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دی ماه؛ آغاز ثبت‌نام سرپرستان خانواری که یارانه و بسته معیشتی نگرفته‌اند

دی ماه؛ آغاز ثبت‌نام سرپرستان خانواری که یارانه و بسته معیشتی نگرفته‌اند فرایند ثبت‌نام سرپرستان خانواری که یارانه دریافت نمی‌کردند و بسته معیشتی هم نگرفته‌اند، از اول دی ماه به آنها اعلام خواهد شد.

دی ماه؛ آغاز ثبت‌نام سرپرستان خانواری که یارانه و بسته معیشتی نگرفته‌اند

فرایند ثبت‌نام سرپرستان خانواری که یارانه دریافت نمی‌کردند و بسته معیشتی هم نگرفته‌اند، از اول دی ماه به آنها اعلام خواهد شد.