رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار بوی نامطبوع در تهران

انتشار بوی نامطبوع در تهران از دقایقی پیش، بوی نامطبوعی در برخی از مناطق تهران در حال انتشار است. شهرداری تهران: با توجه به شکایات شهروندان تحقیقات برای شناسایی منشأ بوی نامطبوع در مناطق مرکزی شهر تهران آغاز شده است/ صداوسیما

انتشار بوی نامطبوع در تهران

از دقایقی پیش، بوی نامطبوعی در برخی از مناطق تهران در حال انتشار است.

شهرداری تهران: با توجه به شکایات شهروندان تحقیقات برای شناسایی منشأ بوی نامطبوع در مناطق مرکزی شهر تهران آغاز شده است/ صداوسیما