رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام وضعیت مدارس تهران در روز سه‌شنبه

اعلام وضعیت مدارس تهران در روز سه‌شنبه استاندار تهران: مدارس تهران فردا تعطیل نیست. تاکنون منشأ بوی نامطبوع تهران دقیقا مشخص نشده است. این بو مشابه بوی نامطبوع سال گذشته نیست

اعلام وضعیت مدارس تهران در روز سه‌شنبه

استاندار تهران:
مدارس تهران فردا تعطیل نیست.
تاکنون منشأ بوی نامطبوع تهران دقیقا مشخص نشده است. این بو مشابه بوی نامطبوع سال گذشته نیست