رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در بین جان‌باختگان نوجوانان هم هستند

در بین جان‌باختگان نوجوانان هم هستند پروانه سلحشوری (نماینده مجلس): متاسفانه در بین جان‌باختگان نوجوانان هم هستند خنده های آقای روحانی زخمی بود بر زخم های مردم دل‌ها پر از کینه است؛ باید فکری کرد

در بین جان‌باختگان نوجوانان هم هستند

پروانه سلحشوری (نماینده مجلس):
متاسفانه در بین جان‌باختگان نوجوانان هم هستند
خنده های آقای روحانی زخمی بود بر زخم های مردم
دل‌ها پر از کینه است؛ باید فکری کرد