رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب اظهارات علی دیواندری درباره تخفیف وام به دستغیب و احسان سخایی

تکذیب اظهارات علی دیواندری درباره تخفیف وام به دستغیب و احسان سخایی سبزواری مسئول وصول مطالبات بانک ملت اظهارات علی دیواندری دردادگاه مبنی بر اینکه دستغیب از بانک وام گرفته و آن را تسویه نکرده و همچنین بحث تخفیف را کذب محض و نادرست خواند. وی تصریح کرد :با این وجود و با توجه به […]

تکذیب اظهارات علی دیواندری درباره تخفیف وام به دستغیب و احسان سخایی

سبزواری مسئول وصول مطالبات بانک ملت اظهارات علی دیواندری دردادگاه مبنی بر اینکه دستغیب از بانک وام گرفته و آن را تسویه نکرده و همچنین بحث تخفیف را کذب محض و نادرست خواند.

وی تصریح کرد :با این وجود و با توجه به نادرست بودن ادعای تخفیف ، دخالت آقای سیداحسان سخایی هم برای گرفتن تخفیف بی مورد است./ ایسنا