رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمامی مدارس کاشان فردا چهارشنبه تعطیل است

تمامی مدارس کاشان فردا چهارشنبه تعطیل است مرکز مدیریت بحران کاشان (اصفهان): با توجه به استمرار آلودگی هوا در کاشان تمامی مدارس مقاطع تحصیلی در شهر کاشان فردا (چهارشنبه) تعطیل است./مهر

تمامی مدارس کاشان فردا چهارشنبه تعطیل است

مرکز مدیریت بحران کاشان (اصفهان):

با توجه به استمرار آلودگی هوا در کاشان تمامی مدارس مقاطع تحصیلی در شهر کاشان فردا (چهارشنبه) تعطیل است./مهر