رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا به زبان فارسی در مورد آنفلوانزا را در سایتش منتشر کرده

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا این پی‌دی‌اف ۶صفحه‌ای به زبان فارسی در مورد آنفلوانزا را در سایتش منتشر کرده دانلودش کنید (کلیک کنید ) و برای عزیزان‌تان هم بفرستید. خطر آنفلوانزا را جدی بگیرید!  

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا این پی‌دی‌اف ۶صفحه‌ای به زبان فارسی در مورد آنفلوانزا را در سایتش منتشر کرده

دانلودش کنید (کلیک کنید ) و برای عزیزان‌تان هم بفرستید. خطر آنفلوانزا را جدی بگیرید!