رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییرات اقلیمی عامل کوچک شدن جثه پرندگان

تغییرات اقلیمی عامل کوچک شدن جثه پرندگان نتایج یک تحقیق در آمریکا نشان می‌دهد: تغییرات اقلیمی موجب کوچک شدن جثه پرندگان شده‌ است.

تغییرات اقلیمی عامل کوچک شدن جثه پرندگان

نتایج یک تحقیق در آمریکا نشان می‌دهد: تغییرات اقلیمی موجب کوچک شدن جثه پرندگان شده‌ است.