رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی آوایی، فرزند اسدالله آوایی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس‌ مرکز اسلامی منچستر

علی آوایی، فرزند اسدالله آوایی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس‌ مرکز اسلامی منچستر، و برادرزاده علی‌رضا آوایی، وزیر دادگستری، ازسوی حزب لیبرال‌دمکرات بریتانیا، در منچستر برای پارلمان این کشور نامزد شده است

علی آوایی، فرزند اسدالله آوایی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس‌ مرکز اسلامی منچستر، و برادرزاده علی‌رضا آوایی، وزیر دادگستری، ازسوی حزب لیبرال‌دمکرات بریتانیا، در منچستر برای پارلمان این کشور نامزد شده است