رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توافق اوپک و متحدانش با کاهش بیشتر تولید نفت

توافق اوپک و متحدانش با کاهش بیشتر تولید نفت اوپک و متحدانش به سرکردگی روسیه روز پنج شنبه با یکی از بزرگترین دوره‌های کاهش تولید نفت در دهه جاری با هدف مقابله با اشباع عرضه بازار موافقت کردند.

توافق اوپک و متحدانش با کاهش بیشتر تولید نفت

اوپک و متحدانش به سرکردگی روسیه روز پنج شنبه با یکی از بزرگترین دوره‌های کاهش تولید نفت در دهه جاری با هدف مقابله با اشباع عرضه بازار موافقت کردند.