رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسه علیه توانایی‌های موشکی ایران موضع‌گیری کرد

فرانسه علیه توانایی‌های موشکی ایران موضع‌گیری کرد سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در جریان نشست خبری خود، با اتهام زنی علیه ایران مدعی شد که کشورش نسبت به فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت همخوانی ندارد، به شدت نگران است.

فرانسه علیه توانایی‌های موشکی ایران موضع‌گیری کرد

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در جریان نشست خبری خود، با اتهام زنی علیه ایران مدعی شد که کشورش نسبت به فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت همخوانی ندارد، به شدت نگران است.