رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نباید انقلاب را با عناصر خسته ادامه دهیم

نباید انقلاب را با عناصر خسته ادامه دهیم علم الهدی،امام جمعه مشهد: امروز در نظام نیازمند تغییر و تبدیل نسل هستیم. نباید انقلاب را با عناصر خسته ۴۰ سال کار کرده ادامه دهیم و بایستی با نسل جوان انقلابی خود انقلاب را ادامه دهیم. / ایسنا

نباید انقلاب را با عناصر خسته ادامه دهیم

علم الهدی،امام جمعه مشهد:

امروز در نظام نیازمند تغییر و تبدیل نسل هستیم.

نباید انقلاب را با عناصر خسته ۴۰ سال کار کرده ادامه دهیم و بایستی با نسل جوان انقلابی خود انقلاب را ادامه دهیم. / ایسنا