رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«فیس‌بوک» صفحه کاربری عربی رهبر انقلاب را پاک کرد!

«فیس‌بوک» صفحه کاربری عربی رهبر انقلاب را پاک کرد! فیس بوک صفحه عربی رهبر انقلاب با بیش از ۱۰۰ هزار دنبال کننده را که چندی پیش به بهانه نقض قوانین خود با محدودیت مواجه کرده بود، به طور کامل پاک کرد./ مهر

«فیس‌بوک» صفحه کاربری عربی رهبر انقلاب را پاک کرد!

فیس بوک صفحه عربی رهبر انقلاب با بیش از ۱۰۰ هزار دنبال کننده را که چندی پیش به بهانه نقض قوانین خود با محدودیت مواجه کرده بود، به طور کامل پاک کرد./ مهر