رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان اعلام شد

جزئیات بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان اعلام شد مشمولان غایبی که به خدمت اعزام می‌شوند، در صورتی که در حین خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خود نشان دهند، یا در مناطق جنگی، امنیتی، عملیاتی و … ابراز شجاعت و فداکاری کنند، به طوری که مراتب مورد گواهی فرماندهان و […]

جزئیات بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان اعلام شد

مشمولان غایبی که به خدمت اعزام می‌شوند، در صورتی که در حین خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خود نشان دهند، یا در مناطق جنگی، امنیتی، عملیاتی و … ابراز شجاعت و فداکاری کنند، به طوری که مراتب مورد گواهی فرماندهان و مسئولان جایگاه‌های سرتیپی و بالاتر باشد، تمام یا بخشی از مدت اضافه خدمت سنواتی آن‌ها برابر ضوابط و مصادیق به شرح پیوست مورد بخشش قرار می‌گیرد.