رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت خودرو با افزایش قیمت بنزین ۱۰ درصد افزایش یافت!

قیمت خودرو با افزایش قیمت بنزین ۱۰ درصد افزایش یافت! رئیس صنف نمایشگاه و اتومبیل داران ارومیه: قیمت خودرو با افزایش قیمت بنزین ۱۰ درصد افزایش یافت با وجود شرایط فعلی در بازار انتظار کاهش قیمت خودرو در آینده قابل انتظار نیست و قیمت‌ها روز به رو افزایش می‌یابد /ایسنا

قیمت خودرو با افزایش قیمت بنزین ۱۰ درصد افزایش یافت!

رئیس صنف نمایشگاه و اتومبیل داران ارومیه:
قیمت خودرو با افزایش قیمت بنزین ۱۰ درصد افزایش یافت
با وجود شرایط فعلی در بازار انتظار کاهش قیمت خودرو در آینده قابل انتظار نیست و قیمت‌ها روز به رو افزایش می‌یابد /ایسنا