رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز روند بازسازی روابط عربستان سعودی و قطر

آغاز روند بازسازی روابط عربستان سعودی و قطر خبرگزاری ها اعلام کردند قطر در پیش نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد.

آغاز روند بازسازی روابط عربستان سعودی و قطر

خبرگزاری ها اعلام کردند قطر در پیش نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد.