رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیک‌های حاوی قرص در یکی از کشورهای همسایه نیز دیده شده است

کیک‌های حاوی قرص در یکی از کشورهای همسایه نیز دیده شده است معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: منشا کیک‌های حاوی قرص تا حدی مشخص شده و پیگیری‌ها ادامه دارد و در یکی از کشورهای همسایه نیز این مورد دیده شده است./ ایرنا

کیک‌های حاوی قرص در یکی از کشورهای همسایه نیز دیده شده است

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: منشا کیک‌های حاوی قرص تا حدی مشخص شده و پیگیری‌ها ادامه دارد و در یکی از کشورهای همسایه نیز این مورد دیده شده است./ ایرنا