رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم ایران قدردان تحریم‌های آمریکا هستند!

رضا پهلوی در اظهارنظری عجیب مدعی شد: مردم ایران قدردان تحریم‌های آمریکا هستند! /DW

رضا پهلوی در اظهارنظری عجیب مدعی شد: مردم ایران قدردان تحریم‌های آمریکا هستند! /DW