رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تلگرام در عزای خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی

تلگرام در عزای خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی نمودار فوق بخشی از گزارش افکار سنجی دیتاک از محتوای فضای مجازی در موضوع شهادت حاج قاسم سلیمانی است که به تحلیل احساسات در بستر تلگرام می‌پردازد ۲۱% غم و اندوه ۲۰% انزجار و انتقام ۱۱% نفرت از آمریکا ۳۱% خنثی ۶% ترس از وقوع جنگ ۲% […]

تلگرام در عزای خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی

نمودار فوق بخشی از گزارش افکار سنجی دیتاک از محتوای فضای مجازی در موضوع شهادت حاج قاسم سلیمانی است که به تحلیل احساسات در بستر تلگرام می‌پردازد

۲۱% غم و اندوه
۲۰% انزجار و انتقام
۱۱% نفرت از آمریکا
۳۱% خنثی
۶% ترس از وقوع جنگ
۲% شادی معارضین