رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وسف بن علوی و حامد کرزای از میهمانان ویژه مجمع گفتگوی تهران

یوسف بن علوی و حامد کرزای از میهمانان ویژه مجمع گفتگوی تهران بطور جداگانه با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کردند

یوسف بن علوی و حامد کرزای از میهمانان ویژه مجمع گفتگوی تهران بطور جداگانه با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کردند