رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب تابعیت آمریکایی دختر سردار قاسم سلیمانی

تکذیب تابعیت آمریکایی دختر سردار قاسم سلیمانی در روزهای اخیربرخی رسانه‌ها مدعی داشتن تابعیت آمریکای زینب سلیمانی شدند و منبع آن‌ها هم تصویری بوده که در سایت dreshare منتشر شده بود اما این سایت، سایتی جهت معرفی افراد مختلف است و هر کس می‌تواند در آن یک اکانت با هر اطلاعاتی که مایل است، ایجاد […]

تکذیب تابعیت آمریکایی دختر سردار قاسم سلیمانی

در روزهای اخیربرخی رسانه‌ها مدعی داشتن تابعیت آمریکای زینب سلیمانی شدند و منبع آن‌ها هم تصویری بوده که در سایت dreshare منتشر شده بود

اما این سایت، سایتی جهت معرفی افراد مختلف است و هر کس می‌تواند در آن یک اکانت با هر اطلاعاتی که مایل است، ایجاد کند. حتی بعضی از کاربران برای اثبات بی‌ارزش بودن این اطلاعات، با ایجاد صفحه‌ای برای دختر ترامپ، او را ایرانی و شیعه ۱۲ امامی معرفی کردند!