رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط آزاد قیمت دلار در بازار آزاد ایران پس از سخنرانی ترامپ

سقوط آزاد قیمت دلار در بازار آزاد ایران پس از سخنرانی ترامپ/ دلار ظرف چند دقیقه ۳۰۰ تومان ریخت

سقوط آزاد قیمت دلار در بازار آزاد ایران پس از سخنرانی ترامپ/ دلار ظرف چند دقیقه ۳۰۰ تومان ریخت