رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ریزش سقف در بخش مراقبت ویژه (CCU)

ریزش سقف در بخش مراقبت ویژه (CCU) يك بيمارستان در شهرستان زهك ( سیستان و بلوچستان)

ریزش سقف در بخش مراقبت ویژه (CCU) يك بيمارستان در شهرستان زهك ( سیستان و بلوچستان)