رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهران مدیری هم “دورهمی” را تعطیل کرد

مهران مدیری هم “دورهمی” را تعطیل کرد در حالی که قرار بود برنامه “دورهمی” بعد از یک هفته توقف از چهارشنبه روی آنتن برود عوامل این برنامه تولید آنرا تعطیل کردند. عوامل “دورهمی” با توجه به اتفاقات اخیر ضبط برنامه را تعطیل کردند و تمام مهمان‌های برنامه را کنسل کردند.

مهران مدیری هم “دورهمی” را تعطیل کرد

در حالی که قرار بود برنامه “دورهمی” بعد از یک هفته توقف از چهارشنبه روی آنتن برود عوامل این برنامه تولید آنرا تعطیل کردند.

عوامل “دورهمی” با توجه به اتفاقات اخیر ضبط برنامه را تعطیل کردند و تمام مهمان‌های برنامه را کنسل کردند.