رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سایت کافه سینما از حضور و پوشش جشنواره فجر انصراف داد

سایت کافه سینما از حضور و پوشش جشنواره فجر انصراف داد سایت تخصصی و با سابقه کافه سینما با انتشار متنی در سایت خود با اعتراض نسبت به اتفاقات و مسیری که در پیش گرفته شده از حضور در کاخ جشنواره انصراف داد.

سایت کافه سینما از حضور و پوشش جشنواره فجر انصراف داد

سایت تخصصی و با سابقه کافه سینما با انتشار متنی در سایت خود با اعتراض نسبت به اتفاقات و مسیری که در پیش گرفته شده از حضور در کاخ جشنواره انصراف داد.