رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجموع سهمیه‌های ایران برای المپیک توکیو به ۴۱ رسید

مجموع سهمیه‌های ایران برای المپیک توکیو به ۴۱ رسید با کسب سهمیه المپیک توکیو توسط تیم ملی والیبال، مجموع سهمیه‌های کاروان ورزش ایران برای حضور در این دوره بازی‎ها به ۴۱ سهمیه انفرادی و تیمی رسید. / مهر

مجموع سهمیه‌های ایران برای المپیک توکیو به ۴۱ رسید

با کسب سهمیه المپیک توکیو توسط تیم ملی والیبال، مجموع سهمیه‌های کاروان ورزش ایران برای حضور در این دوره بازی‎ها به ۴۱ سهمیه انفرادی و تیمی رسید. / مهر