رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جایزه جهانی دیگر برای کیهان کلهر

جایزه جهانی دیگر برای کیهان کلهر گلوبال فست سال ۲۰۲۰ در بخش هنرمند سال به کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده چیره دست کمانچه رسید.

جایزه جهانی دیگر برای کیهان کلهر

گلوبال فست سال ۲۰۲۰ در بخش هنرمند سال به کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده چیره دست کمانچه رسید.