رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وجود سم آفلاتوکسین (که سرطانزاست) در لبنیات بخصوص شیرها!

صحبتهای تکان دهنده بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مورد وجود سم آفلاتوکسین (که سرطانزاست) در لبنیات بخصوص شیرها! درصد آلودگی در برخی شهرهای بزرگ: تهران ۳۳% – تبریز ۶۲% – مشهد ۵% – شیراز ۱۷% – ساری ۶۰% – اردبیل ۳۳% منبع: صداوسیما

صحبتهای تکان دهنده بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مورد وجود سم آفلاتوکسین (که سرطانزاست) در لبنیات بخصوص شیرها!

درصد آلودگی در برخی شهرهای بزرگ: تهران ۳۳% – تبریز ۶۲% – مشهد ۵% – شیراز ۱۷% – ساری ۶۰% – اردبیل ۳۳%

منبع: صداوسیما