رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون امور دام وزارت جهادکشاورزي: مردم با خیال راحت شیر بخورند

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزي: مردم با خیال راحت شیر بخورند رضایی: طبق نتایج تحقیقات دانشگاهی، میزان افلاتوکسین در شیر از حد مجاز هم کمتر است

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزي: مردم با خیال راحت شیر بخورند

رضایی: طبق نتایج تحقیقات دانشگاهی، میزان افلاتوکسین در شیر از حد مجاز هم کمتر است