رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در شمال غرب، غرب و برخی نقاط مرکز کشور بارش برف و باران داریم.

در شمال غرب، غرب و برخی نقاط مرکز کشور بارش برف و باران داریم. در شمال شرق، جنوب شرق و شرق کشور همچنین سواحل شمالی کشور و دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. آسمان تهران امروز نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود، همچنین روز چهارشنبه در اواخر وقت بارش برف و باران در تهران […]

در شمال غرب، غرب و برخی نقاط مرکز کشور بارش برف و باران داریم.
در شمال شرق، جنوب شرق و شرق کشور همچنین سواحل شمالی کشور و دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.
آسمان تهران امروز نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود، همچنین روز چهارشنبه در اواخر وقت بارش برف و باران در تهران خواهیم داشت و روز پنجشنبه نیز آسمان تهران ابری و بارانی است که بارش برف و کاهش دما نیز در تهران خواهیم داشت