رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصادف هولناک ۳۰ خودروی سنگین و سبک در جاده مشهد-سبزوار

تصادف هولناک ۳۰ خودروی سنگین و سبک در جاده مشهد-سبزوار صبح امروز چندین دستگاه خودرو و اتوبوس به علت لغزندگی جاده و بی‌احتیاطی در شهر مشهد در مسیر سبزوار با هم برخورد کردند.

تصادف هولناک ۳۰ خودروی سنگین و سبک در جاده مشهد-سبزوار

صبح امروز چندین دستگاه خودرو و اتوبوس به علت لغزندگی جاده و بی‌احتیاطی در شهر مشهد در مسیر سبزوار با هم برخورد کردند.