رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صحبت های دونالد ترامپ در اجلاس جهانی داووس

صحبت های دونالد ترامپ در اجلاس جهانی داووس رویای آمریکا در حال بازگشت است، بزرگتر و بهتر از قبل ۷ میلیون شغل ایجاد کردم ۱۲ هزار کارخانه ورشکسته را احیاء کردم وضعیت زندگی طبقه متوسط بهتر شده است ترامپ به انتقادها نسبت به رویکرد او در انکار بحران آب‌وهوا هم واکنش نشان داد و گفت […]

صحبت های دونالد ترامپ در اجلاس جهانی داووس

رویای آمریکا در حال بازگشت است، بزرگتر و بهتر از قبل

۷ میلیون شغل ایجاد کردم

۱۲ هزار کارخانه ورشکسته را احیاء کردم

وضعیت زندگی طبقه متوسط بهتر شده است

ترامپ به انتقادها نسبت به رویکرد او در انکار بحران آب‌وهوا هم واکنش نشان داد و گفت به اهمیت محیط زیست باور دارد، و طرح کاشت سه تریلیون درخت را ارایه کرده است