رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنا مقررات استیضاح ترامپ را تصویب کرد

سنا مقررات استیضاح ترامپ را تصویب کرد سناتورهای آمریکایی با ۵۳ رای موافق و ۴۷ رای مخالف، برنامه دادرسی استیضاح ترامپ را تصویب کرده و با این اقدام به قانونگذاران مجلس نمایندگان اجازه دادند به بیان ادلّه خود برای استیضاح بپردازند./فارس

سنا مقررات استیضاح ترامپ را تصویب کرد

سناتورهای آمریکایی با ۵۳ رای موافق و ۴۷ رای مخالف، برنامه دادرسی استیضاح ترامپ را تصویب کرده و با این اقدام به قانونگذاران مجلس نمایندگان اجازه دادند به بیان ادلّه خود برای استیضاح بپردازند./فارس