رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: حضور پرشور مردم در انتخابات در گرو وجود فضای رقابتی است

روحانی: حضور پرشور مردم در انتخابات در گرو وجود فضای رقابتی است رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت: باید رضایت عامه مردم مدنظر باشد؛ رضایت خاصه و یک جناح و یک قوم ما را به جایی نمی‌رساند حضور پرشور مردم در انتخابات در گرو وجود فضای رقابتی است حضور ۱۵ یا ۲۰ درصدی مردم در انتخابات […]

روحانی: حضور پرشور مردم در انتخابات در گرو وجود فضای رقابتی است

رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت:

باید رضایت عامه مردم مدنظر باشد؛ رضایت خاصه و یک جناح و یک قوم ما را به جایی نمی‌رساند

حضور پرشور مردم در انتخابات در گرو وجود فضای رقابتی است

حضور ۱۵ یا ۲۰ درصدی مردم در انتخابات مثل برخی کشورهای اروپایی، مورد رضایت ما نیست

مردم باید به سلامت، امنیت و رقابتی بودن انتخابات اطمینان داشته باشند /ایسنا