رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجموع درآمدهای افراد مشمول مالیات می‌شود

مجموع درآمدهای افراد مشمول مالیات می‌شود دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی: با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که کار آن به پایان رسیده است، مجموع درآمدهای افراد مشمول مالیات می‌شود. این طرح برای جمع‌بندی نهایی به معاونت های دولت ارسال شده است. با توجه به تحریم و کاهش درآمدها، پوشش مالیاتی افزایش یافته و از […]

مجموع درآمدهای افراد مشمول مالیات می‌شود

دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی:

با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که کار آن به پایان رسیده است، مجموع درآمدهای افراد مشمول مالیات می‌شود.

این طرح برای جمع‌بندی نهایی به معاونت های دولت ارسال شده است.

با توجه به تحریم و کاهش درآمدها، پوشش مالیاتی افزایش یافته و از فناوری‌های جدید نیز در این مورد استفاده می‌شود./ ایرنا