رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از سرگیری پروازهای هواپیمایی KLM از آسمان ایران

از سرگیری پروازهای هواپیمایی KLM از آسمان ایران شرکت هواپیمایی کی ال ام اعلام کرد که پرواز هواپیماهای این ایرلاین بر فراز آسمان ایران و عراق از گرفته خواهد شد.

از سرگیری پروازهای هواپیمایی KLM از آسمان ایران

شرکت هواپیمایی کی ال ام اعلام کرد که پرواز هواپیماهای این ایرلاین بر فراز آسمان ایران و عراق از گرفته خواهد شد.