رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سایت AFC بیانیه خود را اصلاح کرد

سایت AFC بیانیه خود را اصلاح کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا در دومین بیانیه‌اش در بخش پایانی تغییراتی داده و در آن بدون اشاره به میزبانی تیم‌ها در خاک ایران در بازی‌های برگشت نوشته: «همچنین توافق شده است که بازی‌های خانگی باشگاه‌های ایران در هفته‌های اول، دوم و سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان تغییر یافته و […]

سایت AFC بیانیه خود را اصلاح کرد

کنفدراسیون فوتبال آسیا در دومین بیانیه‌اش در بخش پایانی تغییراتی داده و در آن بدون اشاره به میزبانی تیم‌ها در خاک ایران در بازی‌های برگشت نوشته:
«همچنین توافق شده است که بازی‌های خانگی باشگاه‌های ایران در هفته‌های اول، دوم و سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان تغییر یافته و به عنوان بازی خارج از خانه برگزار می‌شود، درحالی که بازی‌های هفته چهارم،پنجم و ششم به میزبانی ایران برگزار می‌شود»

پیشتر در بیانیه قبلی کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته بود:
«همچنین توافق شد که تمام بازی‌های خانگی نمایندگان ایران در هفته‌های اول، دوم و سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در خارج از ایران برگزار شود تا زمان کافی برای بررسی مجدد نگرانی‌های موجود در خصوص امنیت ایران فراهم شود»