رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن: رییس جمهور شوم، به برجام بازمی گردم

بایدن: رییس جمهور شوم، به برجام بازمی گردم بایدن، نامزد دمکرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا در یادداشتی در نشریه «فارین پالیسی» وعده داد اگر رییس جمهوری شود، واشنگتن را به برجام بازمی‌گرداند./ ایرنا

بایدن: رییس جمهور شوم، به برجام بازمی گردم

بایدن، نامزد دمکرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا در یادداشتی در نشریه «فارین پالیسی» وعده داد اگر رییس جمهوری شود، واشنگتن را به برجام بازمی‌گرداند./ ایرنا