رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف سهمیه سوخت تاکسی‌های فاقد پروانه از اول اسفند

حذف سهمیه سوخت تاکسی‌های فاقد پروانه از اول اسفند مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری: تاکسی‌های فاقد پروانه تا ۳۰ بهمن فرصت دارند تا نسبت به دریافت و یا تمدید پروانه خود اقدام نمایند در غیر اینصورت در گام نخست از اول اسفند ماه سهمیه سوخت عمومی این گروه از ناوگان حذف خواهد شد./ایسنا

حذف سهمیه سوخت تاکسی‌های فاقد پروانه از اول اسفند

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری:

تاکسی‌های فاقد پروانه تا ۳۰ بهمن فرصت دارند تا نسبت به دریافت و یا تمدید پروانه خود اقدام نمایند

در غیر اینصورت در گام نخست از اول اسفند ماه سهمیه سوخت عمومی این گروه از ناوگان حذف خواهد شد./ایسنا