رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فردی که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد، کجاست؟

فردی که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد، کجاست؟ ظریف، وزیر امورخارجه در گفت‌وگو با نشریه اشپیگل: فردی که در ایران به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد، اکنون در زندان است

فردی که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد، کجاست؟

ظریف، وزیر امورخارجه در گفت‌وگو با نشریه اشپیگل: فردی که در ایران به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد، اکنون در زندان است