رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاسیس داروخانه آسان می‌شود

تاسیس داروخانه آسان می‌شود فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با صدور ابلاغیه‌ای وزارت بهداشت را موظف کرد که ظرف مدت سه ماه نسبت به حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی برای تأسیس داروخانه اقدام کند این مصوبه، ۲ بهمن‌ماه ابلاغ شده است/ایسنا

تاسیس داروخانه آسان می‌شود

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با صدور ابلاغیه‌ای وزارت بهداشت را موظف کرد که ظرف مدت سه ماه نسبت به حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی برای تأسیس داروخانه اقدام کند

این مصوبه، ۲ بهمن‌ماه ابلاغ شده است/ایسنا