رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفت وگوهای آمریکا و طالبان در دوحه متوقف شد

گفت وگوهای آمریکا و طالبان در دوحه متوقف شد منابع نزدیک به گروه طالبان با اعلام توقف مذاکرات با آمریکا اعلام کرد طالبان درخواست آمریکا برای کاهش خشونت را رد کرده است./ ایرنا

گفت وگوهای آمریکا و طالبان در دوحه متوقف شد

منابع نزدیک به گروه طالبان با اعلام توقف مذاکرات با آمریکا اعلام کرد طالبان درخواست آمریکا برای کاهش خشونت را رد کرده است./ ایرنا