رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی: سرویس رمز ایستا از امروز در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به صورت تدریجی قطع می‌شود

بانک مرکزی: سرویس رمز ایستا از امروز در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به صورت تدریجی قطع می‌شود و فقط «رمز دوم پویا» قابل استفاده است خریدهای اینترنتی تا ۱۰۰ هزار تومان برای هر کارت در ۲۴ ساعت با رمز دوم ایستا انجام می‌شود پلیس فتا به کاربران فضای مجازی درباره نرم‌افزارهای اندرویدی جعلی در خصوص […]

بانک مرکزی: سرویس رمز ایستا از امروز در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به صورت تدریجی قطع می‌شود و فقط «رمز دوم پویا» قابل استفاده است

خریدهای اینترنتی تا ۱۰۰ هزار تومان برای هر کارت در ۲۴ ساعت با رمز دوم ایستا انجام می‌شود

پلیس فتا به کاربران فضای مجازی درباره نرم‌افزارهای اندرویدی جعلی در خصوص دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف (رمز پویا) هشدار داد