رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس با تمدید یک‌ساله اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کرد

مجلس با تمدید یک‌ساله اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کرد مجلس با مستثنی شدن نظام مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی از قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش درآمدهای این سازمان از منابع مالیاتی مخالفت کرد با موافقت نمایندگان، خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر و مهمانپذیرهای دارای مجوز از وزارت میراث […]

مجلس با تمدید یک‌ساله اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کرد

مجلس با مستثنی شدن نظام مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی از قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش درآمدهای این سازمان از منابع مالیاتی مخالفت کرد

با موافقت نمایندگان، خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر و مهمانپذیرهای دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند