رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) اعلام وصول شد

طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) اعلام وصول شد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای (NPT) اعلام وصول شد /ایرنا

طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) اعلام وصول شد

امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای (NPT) اعلام وصول شد /ایرنا