رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیواندری، ابوالحسنی و مختاری بازداشت شدند

دیواندری، ابوالحسنی و مختاری بازداشت شدند بیست‌وچهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و سایر متهمان این پرونده، به ریاست قاضی موحد برگزار شد که پس از بیان دفاعیات دیواندری و اظهارات سایر افراد، قاضی حکم بازداشت دیواندری را صادر کرد. قرار وثیقه هر سه متهم با نظر قاضی لغو و […]

دیواندری، ابوالحسنی و مختاری بازداشت شدند

بیست‌وچهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و سایر متهمان این پرونده، به ریاست قاضی موحد برگزار شد که پس از بیان دفاعیات دیواندری و اظهارات سایر افراد، قاضی حکم بازداشت دیواندری را صادر کرد.

قرار وثیقه هر سه متهم با نظر قاضی لغو و به قرار بازداشت موقت تبدیل شد.

میزان وثیقه تعیین شده برای دیواندری پنج میلیارد و برای ابوالحسنی یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان بود.